Plenarprotokollets huvudsida
PR
19
2015 rd
Plenum
Torsdag 11.6.2015 kl. 16.00—17.15
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.15. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—17.15) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-6453
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Övriga meddelanden
Finlands delegation i Nordiska rådet, Finlands delegation i Europarådet och riksdagens bankfullmäktige har valt ordföranden och vice ordföranden 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
Riksdagen valde Harry Wallin till ersättare i finansutskottet 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
utrikesminister
Timo
Soini
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
Muntlig fråga om justering av kapitalbeskattningen (Antti Lindtman sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens jämställdhetspolitik (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningar i bostadsbidraget till pensionärer (Kari Uotila vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om situationen i Grekland (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om resurserna för den inre säkerheten (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är fredag 12.6.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.15. 
Senast publicerat 12-06-2015 10:54