Plenarprotokollets huvudsida
PR
19
2018 rd
Plenum
Torsdag 8.3.2018 kl. 16.02—18.59
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 18.59. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.02—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—18.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-176157
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
kommunikationsminister
Anne
Berner
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Muntlig fråga om kostnaderna för vårdreformen (Eeva-Johanna Eloranta sd)
Muntligt spörsmål
MFT 21/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om kostnaderna för vårdreformen (Aino-Kaisa Pekonen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 22/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om valfriheten i vårdreformen (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
MFT 23/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om främjande av jämställdheten (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 24/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tjänster för personer med funktionsnedsättning (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
MFT 25/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om barnträdgårdslärarnas lönefälla (Aila Paloniemi cent)
Muntligt spörsmål
MFT 26/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sexuella trakasserier i skolorna (Sari Multala saml)
Muntligt spörsmål
MFT 27/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förbättrande av kvinnornas ställning i utvecklingsländerna (Lea Mäkipää blå)
Muntligt spörsmål
MFT 28/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Ville Tavios begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i Finlands Banks revisorer
Begäran om befrielse
BEF 20/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Kimmo Kiveläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i riksdagens revisorer
Begäran om befrielse
BEF 21/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 1 § i strafflagen
Lagmotion
Hanna
Sarkkinen
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 7 § i strafflagen
Lagmotion
Eeva-Maria
Maijala
cent
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vehviläinen och Virolainen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2018. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.3.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.59. 
Senast publicerat 8.3.2018 20:06