Plenarprotokollets huvudsida
PR
2
2020 rd
Plenum
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 17.01. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.02—17.01). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-283396
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 16.1.2020, 23.1.2020 och 30.1.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 105-109/2019 rd. 
2.2
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 13/2019 rd till utskott. 
2.3
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen) SR 8/2019 rd. 
Bindningar, övriga
Till riksdagen har lämnats Redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar Ö 6/2019 rd. 
2.5
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 338, 345, 347, 350, 352-355, 359, 362, 364-371, 373-441, 443-445, 449/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.6
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019 (B 21/2019 rd). 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om Finlands EU-avgifter (Jussi Halla-aho saf)
Muntligt spörsmål
MFT 1/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU-finansiering av järnvägsprojekt (Sofia Vikman saml)
Muntligt spörsmål
MFT 2/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att finansiera vårdardimensioneringen (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
MFT 3/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att ta i bruk D-visum (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 4/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att privatisera vattenhushållningen (Juho Kautto vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 5/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Sofia Vikmans begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet, uppdraget som ersättare i försvarsutskottet, uppdraget som medlem i kulturutskottet och uppdraget som medlem i underrättelsetillsynsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 1/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Antero Laukkanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet
Begäran om befrielse
BEF 2/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 7.2.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.01. 
Senast publicerat 10-02-2020 12:30