Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 2/2020 rd Plenum Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 17.01. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.02—17.01). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-283396Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.1.2020, 23.1.2020 och 30.1.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 105-109/2019 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 13/2019 rd till utskott. 

2.3.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen) SR 8/2019 rd. 

2.4.  Bindningar, övriga

Till riksdagen har lämnats Redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar Ö 6/2019 rd. 

2.5.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 338, 345, 347, 350, 352-355, 359, 362, 364-371, 373-441, 443-445, 449/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

2.6.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019 (B 21/2019 rd). 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Katri Kulmuni utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om Finlands EU-avgifter (Jussi Halla-aho saf)

Muntligt spörsmålMFT 1/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om EU-finansiering av järnvägsprojekt (Sofia Vikman saml)

Muntligt spörsmålMFT 2/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om att finansiera vårdardimensioneringen (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 3/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om att ta i bruk D-visum (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 4/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om att privatisera vattenhushållningen (Juho Kautto vänst)

Muntligt spörsmålMFT 5/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Sofia Vikmans begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet, uppdraget som ersättare i försvarsutskottet, uppdraget som medlem i kulturutskottet och uppdraget som medlem i underrättelsetillsynsutskottet

Begäran om befrielseBEF 1/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Antero Laukkanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 2/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 7.2.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.01.