Plenarprotokollets huvudsida
PR
21
2015 rd
Plenum
Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16
Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 17.16. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.04—15.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.00—15.51) och andre vice talman Paula Risikko (15.51—17.16) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-7015
Bilaga 1
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet har överlämnat till riksdagen unionsärendet U 3/2015 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Silvia Modigs begäran om befrielse från uppdraget som ledamot i Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Val av revisorer i Finlands bank
Val
Riksdagen valde revisorer i Finlands bank och deras ersättare. 
Fyllnadsval till kanslikommissionen
Val
Riksdagen valde Krista Mikkonen till ersättare i kanslikommissionen. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen,Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och Berner)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet 
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)
Vilande lagförslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2014
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är onsdag 17.6.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.16. 
Senast publicerat 17-06-2015 10:18