Plenarprotokollets huvudsida
PR
21
2019 rd
Plenum
Tisdag 25.6.2019 kl. 14.01—18.44
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.44. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.01—15.59 och 17.59—18.44) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256406
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 2, 3/2019 rd till utskott. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018 (B 16/2019 rd). 
2.3
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne och ministrarna Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen och Ohisalo) SR 1/2019 rd. 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 19.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 4/2019 rd: Bättre möjligheter att i lågstadieskolorna åtgärda problem som leder till utslagning av barn och unga. 
Övriga meddelanden
Finlands delegation i Nordiska rådet, Finlands delegation i Europarådet och Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling har valt ordföranden och vice ordföranden 
Övriga meddelanden
Riksdagen har valt ordförande och vice ordförande för Riksdagsbibliotekets styrelse. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.6.2019 kl. 18.55. Plenum avslutades kl. 18.44. 
Senast publicerat 26-06-2019 10:06