Plenarprotokollets huvudsida
PR
22
2019 rd
Plenum
Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57
Plenum började kl. 18.56. Plenum avslutades kl. 18.57. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (18.56—18.57). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256412
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-9/2019 rd till finansutskottet. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 26.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.57. 
Senast publicerat 26-06-2019 11:09