Plenarprotokollets huvudsida
PR
23
2018 rd
Plenum
Torsdag 15.3.2018 kl. 15.59—18.58
Plenum började klockan 15.59. Plenum avslutades klockan 18.58. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (15.59—17.05) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.05—18.58). 
En delegation under ledning av vice talmannen i Kenyas parlament, Moses Cheboi anlände för att följa plenum cirka klockan 17. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-177878
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Valförrättning
I plenum tisdagen den 20 mars 2018 kl. 14 förrättas val av riksdagens biträdande justitieombudsman. Biträdande justitieombudsmannen väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar den 1 april 2018 och löper ut den 31 mars 2022. Valet förrättas på samma sätt som val av talman. Riksdagsledamöterna har fått ta del av grundlagsutskottets protokollsutdrag i ärendet. Ansökningarna från dem som anmält sig till uppdraget är framlagda i lagstiftningsdirektörens rum. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
inrikesminister
Kai
Mykkänen
näringsminister
Mika
Lintilä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om avgiftsfria studier på andra stadiet (Pilvi Torsti sd)
Muntligt spörsmål
MFT 29/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om riksdagsledamöternas anpassningspension (Rami Lehto saf)
Muntligt spörsmål
MFT 30/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om omorganiseringen av miljöförvaltningen (Hanna Halmeenpää gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 31/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om revideringen av lagstiftningen om kundavgifter (Li Andersson vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 32/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sänkt skatt på arbete (Mats Nylund sv)
Muntligt spörsmål
MFT 33/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ändring av Dublinförordningen (Sari Essayah kd)
Muntligt spörsmål
MFT 34/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förhindrande av att mikroplaster hamnar i miljön (Sari Sarkomaa saml)
Muntligt spörsmål
MFT 35/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om boendekostnaderna (Olavi Ala-Nissilä cent)
Muntligt spörsmål
MFT 36/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2018. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.3.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.58. 
Senast publicerat 15.3.2018 19:57