Plenarprotokollets huvudsida
PR
23
2019 rd
Plenum
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.08. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—16.08). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256566
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Val av underrättelsetillsynsutskottet
Val
VAL 21/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i underrättelsetillsynsutskottet. 
Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
Statsministerns upplysning
SU 1/2019 rd
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2019. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.6.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 16.08. 
Senast publicerat 26-06-2019 17:15