Plenarprotokollets huvudsida
PR
23
2020 rd
Plenum
Fredag 13.3.2020 kl. 13.04—13.28
Plenum började kl. 13.04. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.04—13.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-290595
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 12.3.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 16-18/2020 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 17, 20, 30, 34-37, 39-43, 45-47, 51-54, 57-59, 61-64, 67, 69, 76, 77/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen
Lagmotion
Vilhelm
Junnila
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.3.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Senast publicerat 13-03-2020 15:57