Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 24/2018 rd Plenum Fredag 16.3.2018 kl. 12.59—13.31

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.59—13.31). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178018Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 15.3.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 17-20/2018 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 653/2017 rd, 4, 9, 28-34, 37, 39-43, 51, 55/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet

Regeringens propositionRP 6/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

LagmotionLM 97/2017 rdLi Andersson vänst m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.3.2018. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.3.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31.