Plenarprotokollets huvudsida
PR
24
2018 rd
Plenum
Fredag 16.3.2018 kl. 12.59—13.31
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.59—13.31). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178018
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 15.3.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 17-20/2018 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 653/2017 rd, 4, 9, 28-34, 37, 39-43, 51, 55/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
4
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
Lagmotion
Li
Andersson
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.3.2018. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.3.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Senast publicerat 16-03-2018 15:18