Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 25/2015 rd Plenum Torsdag 25.6.2015 kl. 16.00—18.44

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.44. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—17.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.58—18.44) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-8020Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Rundradions förvaltningsråd utsåg den 23 juni 2015 ledamot Kimmo Kivelä till ordförande och ledamot Kalle Jokinen till vice ordförande. 

3.  Annika Lapinties begäran om befrielse från medlemskap i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 7/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Anders Adlercreutz begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kanslikommissionen

Begäran om befrielseBEF 8/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Timo Soini kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen näringsminister Olli Rehn justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

5.1.  Muntlig fråga om nedskärning av de grekiska lånen (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 6/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.2.  Muntlig fråga om det inhemska ägandet av Fennovoimas kärnkraftverk (Hanna Halmeenpää gröna)

Muntligt spörsmålMFT 7/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.3.  Muntlig fråga om resurserna för bekämpning av svart ekonomi (Matti Semi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 8/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.4.  Muntlig fråga om den sista såningsdagen som definieras i EU-förordning (Annika Saarikko cent)

Muntligt spörsmålMFT 9/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.5.  Muntlig fråga om straffpraxis i fråga om sexualbrott (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 10/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.6.  Muntlig fråga om totalreformen av rehabiliteringssystemet (Anna-Maja Henriksson sv)

Muntligt spörsmålMFT 11/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

6.  Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar

MedborgarinitiativMI 1/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 5/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 5/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen

LagmotionLM 1/2015 rdKalle Jokinen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

9.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 26.6.2015. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 10/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 26.6.2015. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är fredag 26.6.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.44.