Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 25/2017 rd Plenum Fredag 17.3.2017 kl. 12.59—13.30

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (12.59—13.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-114148Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.3.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 20-23/2017 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 26, 34, 35, 37, 38, 42, 45, 49, 51, 53/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna

InterpellationIP 1/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-114083
Förslag om misstroende 15.3.2017
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Regeringens propositionRP 4/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regeringens propositionRP 79/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 79/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 273/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 273/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 58 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 11/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2017. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2017. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 6/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2017. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.3.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30.