Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 25/2018 rd Plenum Tisdag 20.3.2018 kl. 14.00—17.51

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.51. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—15.59) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.59—17.51). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178599Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Val av riksdagens biträdande justitieombudsman

ValVAL 42/2018 rd
Val

Riksdagen valde till riksdagens biträdande justitieombudsman för den mandatperiod som börjar 1.4.2018 och löper ut 31.3.2022 juris licentiat Maija Sakslin. 

3.  Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2017 rd
LagmotionLM 59/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet

Regeringens propositionRP 6/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 10/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

Regeringens propositionRP 205/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 21.3.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.51.