Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 27/2016 rd Plenum Fredag 18.3.2016 kl. 13.00—13.38

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.38. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.00—13.38) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-48991Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 17.3.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 26-31/2016 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 24, 30, 38, 40, 44-46, 50, 51, 56, 58-62, 65, 66, 69, 70, 74, 79, 85, 88, 108/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Regeringens propositionRP 132/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-49118Bilaga 3A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 132/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2015

BerättelseB 3/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.3.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 13.38.