Plenarprotokollets huvudsida
PR
27
2016 rd
Plenum
Fredag 18.3.2016 kl. 13.00—13.38
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.38. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.00—13.38) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-48991
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 17.3.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 26-31/2016 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 24, 30, 38, 40, 44-46, 50, 51, 56, 58-62, 65, 66, 69, 70, 74, 79, 85, 88, 108/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-49118
Bilaga 3A
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 132/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2015
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.3.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 13.38. 
Senast publicerat 19-08-2016 14:16