Plenarprotokollets huvudsida
PR
28
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl. 16.02—17.02
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 17.02. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.02—17.02). 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291891
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om åtgärder för att bistå företagare under coronavirusepidemin (Mikko Lundén saf)
Muntligt spörsmål
MFT 33/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om säkerställande av hjälp till äldre under coronavirusepidemin (Paula Risikko saml)
Muntligt spörsmål
MFT 40/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att underlätta situationen för utsökningsgäldenärer under coronavirusepidemin (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 41/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om åtgärder för att bistå småföretagare under coronavirusepidemin (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 34/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga försörjningen för dem som blir arbetslösa under coronavirusepidemin (Niina Malm sd)
Muntligt spörsmål
MFT 35/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om stödpaket till företagare under coronavirusepidemin (Markus Lohi cent)
Muntligt spörsmål
MFT 36/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga försörjningen för dem som blir arbetslösa under coronavirusepidemin (Mari Holopainen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 37/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga försörjningen under coronavirusepidemin (Pia Lohikoski vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 38/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tillgången på utländsk arbetskraft under coronavirusepidemin (Anders Norrback sv)
Muntligt spörsmål
MFT 39/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Jussi Wihonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
BEF 7/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.3.2020 kl. 17.20. Plenum avslutades kl. 17.02. 
Senast publicerat 26-03-2020 10:51