Plenarprotokollets huvudsida
PR
29
2019 rd
Plenum
Onsdag 11.9.2019 kl. 14.02—18.30
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 18.30. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.02—15.57), andre vice talman Juho Eerola (15.57—18.01) och förste vice talman Tuula Haatainen (18.01—18.30). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-258707
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 30/2019 rd
Val
Riksdagen valde Pekka Aittakumpu till medlem i framtidsutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
Lagmotion
Veronika
Honkasalo
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.9.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.30. 
Senast publicerat 13.9.2019 10:24