Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 29/2019 rd Plenum Onsdag 11.9.2019 kl. 14.02—18.30

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 18.30. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.02—15.57), andre vice talman Juho Eerola (15.57—18.01) och förste vice talman Tuula Haatainen (18.01—18.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-258707Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 30/2019 rd
Val

Riksdagen valde Pekka Aittakumpu till medlem i framtidsutskottet. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 9/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Regeringens propositionRP 16/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

6.  Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering

LagmotionLM 3/2019 rdVeronika Honkasalo vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.9.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.30.