Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 30/2016 rd Plenum Torsdag 31.3.2016 kl. 15.59—17.43

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 17.43. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (15.59—17.43) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-50371Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä utrikesminister Timo Soini finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen näringsminister Olli Rehn justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om sysselsättningsläget (Pia Viitanen sd)

Muntligt spörsmålMFT 31/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om förvaltningsregistret (Touko Aalto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 32/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om äldreomsorgen (Aino-Kaisa Pekonen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 33/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om basinkomst (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 34/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om jordbrukarnas utkomst (Carl Haglund sv)

Muntligt spörsmålMFT 35/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om att bygga i glesbygder (Martti Mölsä saf)

Muntligt spörsmålMFT 36/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Jutta Urpilainens begäran om befrielse från medlemskap i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jordabalken

Regeringens propositionRP 8/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 8/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 21/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 21/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i fordonsskattelagen

LagmotionLM 10/2016 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i bilskattelagen

LagmotionLM 11/2016 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet år 2015Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

BerättelseB 19/2015 rd
BerättelseB 1/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.4.2016. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till hissäkerhetslag

Regeringens propositionRP 23/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.4.2016. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 1.4.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 17.43.