Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 30/2018 rd Plenum Torsdag 5.4.2018 kl. 15.59—20.07

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 20.07. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (15.59—17.02 och 18.28—20.07) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.02—18.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-181198Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 

2.1.  Muntlig fråga om nedskärningarna i grundtryggheten (Pia Viitanen sd)

Muntligt spörsmålMFT 42/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om tagande i förvar och återsändande av personer som fått ett negativt asylbeslut (Sami Savio saf)

Muntligt spörsmålMFT 43/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om nedskärning i företagsstöden (Antero Vartia gröna)

Muntligt spörsmålMFT 44/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (Markus Mustajärvi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 45/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MedborgarinitiativMI 2/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 6.4.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.07.