Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 30/2021 rd Plenum Torsdag 25.3.2021 kl. 16.03—18.49

Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 18.49. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (16.03—17.58) och talman Anu Vehviläinen (17.58—18.49). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-361998Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Ari Koponen saf)

Muntligt spörsmålMFT 59/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Petteri Orpo saml)

Muntligt spörsmålMFT 60/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 61/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Mirka Soinikoski gröna)

Muntligt spörsmålMFT 62/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Suna Kymäläinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 63/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Anna Kontula vänst)

Muntligt spörsmålMFT 64/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 65/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Regeringens propositionRP 176/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 3. i proposition RP 176/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 34/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.3.2021. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Övrigt ärendeÖ 4/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.3.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 31/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2021. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 25.3.2021 kl 19.00. Plenum avslutades kl. 18.49.