Plenarprotokollets huvudsida
PR
33
2016 rd
Plenum
Onsdag 6.4.2016 kl. 13.59—20.33
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.33. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.59—19.31) och andre vice talman Paula Risikko (19.31—20.33) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-51615
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 89 och 108 § i avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 147/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
Interpellation
Enda behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.4.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 20.33. 
Senast publicerat 30-08-2016 13:10