Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 33/2017 rd Plenum Fredag 31.3.2017 kl. 12.59—13.03

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.03. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.59—13.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-117214Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 30.3.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 26-28/2017 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 30, 32, 33, 40, 43, 47, 50, 55, 57, 62–64, 70, 71, 77/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.4.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.03.