Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 33/2019 rd Plenum Onsdag 18.9.2019 kl. 14.02—16.55

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.55. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—14.59 och 16.44—16.55) och andre vice talman Juho Eerola (14.59—16.44). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-259755Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018

MedborgarinitiativMI 2/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.9.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.55.