Plenarprotokollets huvudsida
PR
34
2017 rd
Plenum
Tisdag 4.4.2017 kl. 14.03—20.53
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 20.53. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—17.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—18.14) och andre vice talman Arto Satonen (18.14—20.53) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-117794
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
Interpellation
Enda behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.4.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fängelselagen, häktningslagen och lagen om verkställighet av samhällspåföljder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.4.2017. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 5.4.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.53. 
Senast publicerat 27-09-2017 10:14