Plenarprotokollets huvudsida
PR
35
2016 rd
Plenum
Fredag 8.4.2016 kl. 12.58—13.27
Plenum började kl. 12.58. Plenum avslutades kl. 13.27. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (12.58—13.27) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-52179
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.4.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 41-58/2016 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 36, 87, 97, 112, 118, 120, 125-127, 131, 132, 134-136, 139, 140, 142, 143, 145, 147, 149-151, 154, 158, 159, 167/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52136
Bilaga 3A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2016 (RP 9/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till tilläggsbudget för 2016 i enlighet med propositionerna RP 9, 27/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2016. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 137/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 § i lagen om främjande av integration
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.4.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 13.27. 
Senast publicerat 18-08-2016 10:58