Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 35/2019 rd Plenum Fredag 20.9.2019 kl. 13.02—13.28

Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.28. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.02—13.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-260130Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.9.2019 överlämnat regeringens proposition RP 19/2019 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 64, 74, 77, 79, 80, 82-86, 88, 91, 92/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

Regeringens propositionRP 19/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.28.