Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 36/2021 rd Plenum Onsdag 7.4.2021 kl. 16.10—18.19

Plenum började kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 18.19. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.10—16.30) och talman Anu Vehviläinen (16.30—18.19). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364087Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.4.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.19.