Plenarprotokollets huvudsida
PR
37
2019 rd
Plenum
Onsdag 25.9.2019 kl. 14.02—17.28
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 17.28. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—16.11) och andre vice talman Juho Eerola (16.11—17.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-260844
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.9.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.28. 
Senast publicerat 14-01-2020 11:00