Plenarprotokollets huvudsida
PR
38
2018 rd
Plenum
Torsdag 19.4.2018 kl. 16.01—20.42
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.42. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—18.00) och talman Paula Risikko (18.00—20.42). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-185001
Bilaga 1A
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om tidsbundna arbetsavtal för unga arbetslösa (Antti Lindtman sd)
Muntligt spörsmål
MFT 50/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ett svagare uppsägningsskydd (Matti Semi vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 51/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om de asylsökandes rättsskydd (Touko Aalto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 52/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
MFT 53/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om systemet med försäkringsläkare (Jari Ronkainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 54/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hur biståndsanslagen riktas inom den palestinska myndigheten (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 55/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Lea Mäkipääs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
BEF 27/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.4.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.42. 
Senast publicerat 19-04-2018 21:45