Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 38/2018 rd Plenum Torsdag 19.4.2018 kl. 16.01—20.42

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.42. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—18.00) och talman Paula Risikko (18.00—20.42). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-185001Bilaga 1A

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

2.1.  Muntlig fråga om tidsbundna arbetsavtal för unga arbetslösa (Antti Lindtman sd)

Muntligt spörsmålMFT 50/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om ett svagare uppsägningsskydd (Matti Semi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 51/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om de asylsökandes rättsskydd (Touko Aalto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 52/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland (Eva Biaudet sv)

Muntligt spörsmålMFT 53/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om systemet med försäkringsläkare (Jari Ronkainen saf)

Muntligt spörsmålMFT 54/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om hur biståndsanslagen riktas inom den palestinska myndigheten (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 55/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Lea Mäkipääs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 27/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Upphäv RP 124/2017 rd

MedborgarinitiativMI 3/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 48/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.4.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.42.