Plenarprotokollets huvudsida
PR
39
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 20.24—20.25
Plenum började kl. 20.24. Plenum avslutades kl. 20.25. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (20.24—20.25). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293645
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.3.2020 kl. 20.40. Plenum avslutades kl. 20.25. 
Senast publicerat 27-03-2020 21:54