Plenarprotokollets huvudsida
PR
4
2019 rd
Plenum
Tisdag 7.5.2019 kl. 14.00—17.13
Plenum började kl. 14.00. Plenum avbröts kl. 15.55. Plenum fortsatte kl. 16.06. Plenum avslutades kl. 17.13. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Juho Eerola (14.00—14.13 och 16.10—17.13) och andre vice talman Paula Risikko (14.13—15.55 och 16.06—16.10). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-253772
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna
Riksdagsarbete diverse
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 10.5.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.13. 
Senast publicerat 08-05-2019 09:39