Senast publicerat 04-02-2022 15:06

Plenarprotokollets huvudsida PR 4/2022 rd Plenum Fredag 4.2.2022 kl. 13.00—13.32

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.32). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-3004Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.2.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 1-5/2022 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 708, 729, 732, 734, 736-740/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 1.2.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 104-111/2021 rd till utskott. 

3.  Matti Vanhanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet och uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 1/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Juha Pylväs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 2/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Klimatårsberättelse 2021

BerättelseB 18/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. 6 § i strafflagen

LagmotionLM 56/2021 rdAri Koponen saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.2.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32.