Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 40/2015 rd Plenum Fredag 25.9.2015 kl. 13.01—13.31

Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.01—13.31) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-12749Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.9.2015 överlämnat regeringens propositioner RP 25-28/2015 rd 

2.2.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 24.9.2015 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 3/2015 rd: Skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn. 

3.  Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Riksdagen valde Päivi Räsänen till ersättare i kanslikommissionen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 285/2014 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen.. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.9.2015 kl. 12.00. Plenum avslutades klockan 13.31.