Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 41/2017 rd Plenum Fredag 21.4.2017 kl. 13.00—13.33

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.00—13.33). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-120498Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 20.4.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 37, 38/2017 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 27, 41, 65, 75, 80, 81, 84, 85, 91, 93-98, 100-109, 111, 113-124, 126, 129, 130, 132, 139/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om parkeringsövervakning

LagmotionLM 11/2017 rdAntero Vartia gröna m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om europeiskt småmålsförfarande, lagen om europeiskt betalningsföreläggande och 2 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 24/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.217. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen

Regeringens propositionRP 7/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2017. 

7.  Regeringens proposition med förslag till lag om Hossa nationalpark

Regeringens propositionRP 260/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.217. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.4.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33.