Plenarprotokollets huvudsida
PR
41
2018 rd
Plenum
Onsdag 25.4.2018 kl. 14.05—16.52
Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 16.52. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.05—16.02) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.02—16.52). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-186286
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Kaj Turunen har den 24 april 2018 meddelat att han har utträtt ur Blå riksdagsgruppen och anslutit sig till Samlingspartiets riksdagsgrupp. 
Kaj Turunens begäran om befrielse från uppdragen som medlem i ekonomiutskottet, ersättare i stora utskottet, ersättare i finansutskottet, ersättare i jord- och skogsbruksutskottet och ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 28/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.4.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.52. 
Senast publicerat 21-05-2018 17:21