Plenarprotokollets huvudsida
PR
41
2019 rd
Plenum
Onsdag 2.10.2019 kl. 13.59—16.44
Plenum började kl. 13.59. Plenum avbröts kl. 14.33. Plenum fortsatte kl. 14.52. Plenum avslutades kl. 16.44. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.59—14.33 och 14.52—15.45) och andre vice talman Juho Eerola (15.45—16.44). 
Plenum inleddes med en tyst minut med anledning av händelserna i Kuopio. 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262151
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till nästa plenum 
Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 16/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 2.10.2019 kl. 17.15. Plenum avslutades kl. 16.44. 
Senast publicerat 15.1.2020 13:27