Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 41/2020 rd Plenum Lördag 28.3.2020 kl. 10.00—12.00

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 12.00. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—12.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293758Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 25/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 104/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 103/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat

Regeringens propositionRP 3/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 2/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Regeringens propositionRP 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 30.3.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 12.00.