Senast publicerat 05-07-2022 09:27

Plenarprotokollets huvudsida PR 41/2022 rd Plenum Onsdag 20.4.2022 kl. 14.04—1.24

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades 21.4.2022 kl. 01.24. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.04—15.59), andre vice talman Juho Eerola (15.59—16.54 och 19.58—21.57) och förste vice talman Antti Rinne (16.54—19.58 och 21.57—1.24). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-19557Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 187/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 224/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 224/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4. Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Statsrådets redogörelseSRR 1/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5. Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt grundlagen

MedborgarinitiativMI 2/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

6. Folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato

MedborgarinitiativMI 3/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

7. Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor

MedborgarinitiativMI 4/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

8. Lagmotion med förslag till lag om ordnande av folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato och EU

LagmotionLM 14/2022 rdAno Turtiainen mtf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 11 och 18 kap. i vattenlagen

Regeringens propositionRP 243/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2022. 

10. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 21.4.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 01.24.