Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 43/2019 rd Plenum Torsdag 3.10.2019 kl. 16.01—18.14

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 18.14. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.01—17.58) och förste vice talman Tuula Haatainen (17.58—18.14). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262497Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Antti Rinne näringsminister Katri Kulmuni utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru finansminister Mika Lintilä kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europaminister Tytti Tuppurainen social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari arbetsminister Timo Harakka vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg (Kaisa Juuso saf)

Muntligt spörsmålMFT 24/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om statsministerns uttalanden om EU-politiken (Sofia Vikman saml)

Muntligt spörsmålMFT 25/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om tryggandet av rättsstatsprincipen i Europa (Jussi Saramo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 26/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om att förbättra rörligheten för arbetskraften (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 27/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om en barnvänlig familjepolitik (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 28/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 7/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

BerättelseB 12/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 9/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 9/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart

Regeringens propositionRP 12/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 12/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart

Regeringens propositionRP 13/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 13/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart

Regeringens propositionRP 14/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 14/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 8/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 4.10.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.14.