Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 44/2017 rd Plenum Torsdag 27.4.2017 kl. 15.59—18.48

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.48. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.32) och andre vice talman Arto Satonen (17.32—18.48) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-121714Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

inrikesminister Paula Risikko kommun- och reformminister Anu Vehviläinen finansminister Petteri Orpo undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen justitie- och arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen näringsminister Mika Lintilä 

2.1.  Muntlig fråga om ramförhandlingarnas sysselsättningsåtgärder (Antti Rinne sd)

Muntligt spörsmålMFT 56/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om förvaltarregistret (Hanna Sarkkinen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 57/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om höjning av flyktingkvoten (Krista Mikkonen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 58/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om service för veteraner (Kalle Jokinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 59/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om delningsekonomi (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 60/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om tryggad tillgång till arbetskraft (Olavi Ala-Nissilä cent)

Muntligt spörsmålMFT 61/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om konditionsgranskningar (Pentti Oinonen saf)

Muntligt spörsmålMFT 62/2017 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018

BerättelseB 18/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 20/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 20/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.4.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.48.