Plenarprotokollets huvudsida
PR
44
2017 rd
Plenum
Torsdag 27.4.2017 kl. 15.59—18.48
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.48. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.32) och andre vice talman Arto Satonen (17.32—18.48) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-121714
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
finansminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
näringsminister
Mika
Lintilä
Muntlig fråga om ramförhandlingarnas sysselsättningsåtgärder (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
MFT 56/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förvaltarregistret (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 57/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om höjning av flyktingkvoten (Krista Mikkonen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 58/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om service för veteraner (Kalle Jokinen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 59/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om delningsekonomi (Stefan Wallin sv)
Muntligt spörsmål
MFT 60/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tryggad tillgång till arbetskraft (Olavi Ala-Nissilä cent)
Muntligt spörsmål
MFT 61/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om konditionsgranskningar (Pentti Oinonen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 62/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 20/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.4.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.48. 
Senast publicerat 21.9.2017 11:44