Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 44/2021 rd Plenum Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00—17.02

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.02. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (16.00—17.02). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-367763Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 20.4.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2021 rd: Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om indutstrins konkurrenskraft (Ritva Elomaa saf)

Muntligt spörsmålMFT 79/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om utkomstskyddet (Juho Kautto vänst)

Muntligt spörsmålMFT 80/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om regeringens sysselsättningsbeslut (Arto Satonen saml)

Muntligt spörsmålMFT 81/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om EU-avgifterna (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 82/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om stödtjänster för barn och unga (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 83/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om mentalvårdstjänster för studerande (Pekka Aittakumpu cent)

Muntligt spörsmålMFT 84/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om den nationella batteristrategin (Tuula Väätäinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 85/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om lockande av utländska investeringar (Joakim Strand sv)

Muntligt spörsmålMFT 86/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.9.  Muntlig fråga om arbetsrelaterad inflyttning (Inka Hopsu gröna)

Muntligt spörsmålMFT 87/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

ValVAL 14/2021 rd
Val

Riksdagen valde Antti Kurvinen till ersättare i kommunikationsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 15/2021 rd
Val

Riksdagen valde Tuomas Kettunen till ersättare i kulturutskottet. 

6.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 16/2021 rd
Val

Riksdagen valde Jouni Ovaska till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Regeringens propositionRP 53/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 22.4.2021. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.4.2021 kl 17.10. Plenum avslutades kl. 17.02.