Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 45/2019 rd Plenum Fredag 4.10.2019 kl. 16.30—17.43

Plenum började kl. 16.30. Plenum avslutades kl. 17.43. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (16.30—17.43). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262765Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.10.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 17.43.