Plenarprotokollets huvudsida
PR
46
2019 rd
Plenum
Tisdag 8.10.2019 kl. 12.02—21.59
Plenum började kl. 12.02. Plenum avslutades kl. 21.59. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (12.02—14.31, 16.00—17.55 och 20.00—21.59) och andre vice talman Juho Eerola (14.31—16.00 och 17.55—20.00). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-263449
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 24-44/2019 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 9, 10/2019 rd till utskott. 
2.3
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 7.10.2019 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 2/2019 rd Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Fyllnadsval till Finlands Banks revisorer
Val
VAL 32/2019 rd
Val
Riksdagen valde Mika Kari till medlem i Finlands Banks revisorer. 
Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
VAL 33/2019 rd
Val
Riksdagen valde Marko Asell till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkohol-drycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om stat-sandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 9/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 12/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 13/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 14/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 14/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
33
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.10.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 21.59. 
Senast publicerat 16.1.2020 10:27