Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 46/2021 rd Plenum Fredag 23.4.2021 kl. 12.59—13.02

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.02. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (12.59—13.02). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-367946Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 22.4.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 57-67/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 127, 137, 144, 161, 162, 169-172, 174, 175, 177-191/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 20.4.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 33-40/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 255/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 16/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

Regeringens propositionRP 5/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 27.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.02.