Plenarprotokollets huvudsida
PR
47
2015 rd
Plenum
Torsdag 8.10.2015 kl. 16.00—20.08
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.08. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (16.00—17.58) och talman Maria Lohela (17.58—20.08) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-17359
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
Muntlig fråga om nedskärningar i bostadsbidraget till pensionärer (Anneli Kiljunen sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förhindrande av skatteflykt (Satu Hassi gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands självständighetsdagsmottagning vid beskickningarna i utlandet (Stefan Wallin sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om avtal med Irak om återsändande av asylsökande (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Hannakaisa Heikkinen cent)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om lättande av EU:s sanktioner mot Ryssland (Kaj Turunen saf)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 15/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i regeringens proposition RP 11/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2015. 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.10.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 14.1.2016 13:04