Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 47/2019 rd Plenum Onsdag 9.10.2019 kl. 10.02—22.04

Plenum började kl. 10.02. Plenum avslutades kl. 22.04. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (10.02—12.01, 14.02—15.00, 16.02—18.01 och 20.01—21.01) och andre vice talman Juho Eerola (12.01—14.02, 15.00—16.02, 18.01—20.01 och 21.01—22.04). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-264408Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 8.10.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 7/2019 rd: Gruvlagen Nu – Initiativ till ändring av gruvlagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 28/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Regeringens propositionRP 23/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 25/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift

Regeringens propositionRP 26/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkohol-drycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 27/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 30/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 31/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 33/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 34/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 36/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Regeringens propositionRP 37/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 38/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 40/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 41/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 42/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner

Regeringens propositionRP 43/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 44/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

26.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.10.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 22.04.