Plenarprotokollets huvudsida
PR
47
2019 rd
Plenum
Onsdag 9.10.2019 kl. 10.02—22.04
Plenum började kl. 10.02. Plenum avslutades kl. 22.04. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (10.02—12.01, 14.02—15.00, 16.02—18.01 och 20.01—21.01) och andre vice talman Juho Eerola (12.01—14.02, 15.00—16.02, 18.01—20.01 och 21.01—22.04). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-264408
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 8.10.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 7/2019 rd: Gruvlagen Nu – Initiativ till ändring av gruvlagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
5
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkohol-drycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
26
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.10.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 22.04. 
Senast publicerat 10-10-2019 20:24