Plenarprotokollets huvudsida
PR
48
2019 rd
Plenum
Torsdag 10.10.2019 kl. 9.59—22.03
Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 13.03. Plenum fortsatte kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 22.03. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (9.59—10.57, 15.59—17.58 och 20.01—22.03) och andre vice talman Juho Eerola (10.57—13.03 och 17.58—20.01). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-264927
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
3
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkohol-drycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om stat-sandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
näringsminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
arbetsminister
Timo
Harakka
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om utländsk arbetskraft (Jenna Simula saf)
Muntligt spörsmål
MFT 29/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Turkiets krigshandlingar i norra Syrien (Ilkka Kanerva saml)
Muntligt spörsmål
MFT 30/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om humanitär hjälp till Syrien (Inka Hopsu gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 31/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands vapenexport till Turkiet (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 32/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU:s roll i konflikten i norra Syrien (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
MFT 33/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om terapigaranti inom mentalvårdstjänster (Sari Essayah kd)
Muntligt spörsmål
MFT 34/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
26
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 11.10.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.03. 
Senast publicerat 16-01-2020 11:33