Plenarprotokollets huvudsida
PR
5
2016 rd
Plenum
Onsdag 10.2.2016 kl. 14.00—17.41
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.41. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.31) och andre vice talman Paula Risikko (16.31—17.41) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-41004
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
Riksdagen valde ledamot Mats Nylund till medlem och ledamot Joakim Strand till ersättare i finansutskottet. 
Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val
Riksdagen valde ledamot Mats Nylund till medlem i jord- och skogsbruksutskottet. 
Val av Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
Riksdagen valde Finlands delegation i Nordiska rådet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 65/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om tillsynen över finanspolitiken 2015
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2015 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2015 års riksdag
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2015 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.2.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 17.41. 
Senast publicerat 8.6.2016 12:20