Senast publicerat 10-06-2022 16:18

Plenarprotokollets huvudsida PR 50/2022 rd Plenum Torsdag 5.5.2022 kl. 16.00—18.50

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.50. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—18.50). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-24305Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om att kompensera stigande levnadskostnader (Mika Niikko saf)

Muntligt spörsmålMFT 87/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om att begränsa stegringen av bränslepriserna (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 88/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om att regionalt utjämna effekterna av inflationen (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 89/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om att bygga ett nytt kärnkraftverk (Pia Kauma saml)

Muntligt spörsmålMFT 90/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om en ansökan om medlemskap i Nato (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 91/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om att förbättra välfärden för högskolestuderande (Pia Lohikoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 92/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

ValVAL 30/2022 rd
Val

Riksdagen valde Petri Huru till medlem och Ano Turtiainen till ersättare i kommunikationsutskottet. 

4. För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

MedborgarinitiativMI 3/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 3/2021 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 

5. Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

BerättelseB 4/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6. Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

BerättelseB 5/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7. Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 1/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021

BerättelseB 9/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 6.5.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.50.