Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 51/2015 rd Plenum Torsdag 15.10.2015 kl. 16.00—18.20

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.20. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—18.20) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-19426Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Timo Soini kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen näringsminister Olli Rehn försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om nedskärningar i det inkomstrelaterade utkomstskyddet (Kristiina Salonen sd)

Muntligt spörsmålMFT 32/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om ungdomsgarantin (Heli Järvinen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 33/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om lokala avtal (Jari Myllykoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 34/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om återsändande av asylsökanden (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 35/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om könsneutral äktenskapslag (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 36/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om avtal om återsändande av asylsökanden (Wille Rydman saml)

Muntligt spörsmålMFT 37/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Medborgarinitiativ om skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn

MedborgarinitiativMI 3/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 26/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 26/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

LagmotionLM 5/2015 rdKatja Hänninen vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2014

BerättelseB 4/2015 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2015. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.10.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan.