Plenarprotokollets huvudsida
PR
54
2015 rd
Plenum
Onsdag 21.10.2015 kl. 14.00—19.34
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.34. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.59) och andre vice talman Paula Risikko (16.59—19.34) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-20690
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 26/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Interpellation om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna
Interpellation
Enda behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.10.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 19-01-2016 14:18